Rok akademicki 2023/24

Terminy spotkań na rok akademicki 2023/2024 w Józefowie:

17 września 2023 r.

8 października 2023 r.

5 listopada 2023 r.

10 grudnia 2023 r.

28 stycznia 2024 r.

25 lutego 2024 r.

17 marca 2024 r.

14 kwietnia 2024 r.

12 lub 19 maja 2024 r.

8-9 czerwca 2024 r. (spotkanie weekendowe)

Spotkania zaczynamy Mszą Świętą o 9:00. Kończymy ok. 13:00.

Miejsce: Instytut Ojców Szensztackich, ul. Nowowiejska 12, 05–410 Józefów

Koszt: 1500 zł (możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty po 750 zł)

Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w domu rekolekcyjnym, w którym odbywają się spotkania. Koszt obiadu: 35 zł – osoba dorosła, 20 zł – dziecko (do 12 lat). Informację o ewentualnie zamawianej liczbie obiadów prosimy przekazywać najpóźniej do końca środy poprzedzającej spotkanie na numer telefonu 503-662-669.

Tematy spotkań

Spotykamy się raz w miesiącu. Każdy taki dzień przeznaczamy na zapoznanie się z innym tematem. Akademię kończymy weekendowym spotkaniem, w którym oprócz czasu na wzrastanie i na podsumowanie mijającego roku, uczestnicy mogą poznać się lepiej nawzajem.

W czasie spotkań uczestnicy Akademii Rodziny mają szansę uzyskać wiedzę, ale i zdobyć umiejętności z danej dziedziny. Życie rodzinne ma wiele aspektów. W Akademii dotykamy tych najbardziej podstawowych: wartości, relacji, wychowania.

Lista zagadnień poruszanych w trakcie zjazdów:

Wpływ dzieciństwa na życie w małżeństwie

W jakim stopniu nasze dzieciństwo i umiejętności oraz postawy nabyte w tym czasie wpływają na to, jakimi jesteśmy mężami, żonami, ojcami, matkami?

Poznawanie siebie

Za pomocą psychologicznych ćwiczeń i warsztatów staramy się pogłębić wiedzę na temat własnej osobowości.

Wartości i normy w życiu rodziny

Rozpoznajemy, jakie znaczenie dla życia rodzinnego mają wartości i normy. Próbujemy zrozumieć, jaka jest relacja między normami i wartościami. Poznajemy podstawowe zasady personalistyczne.

Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego

Analizujemy, w jaki sposób konkretne normy chronią konkretne wartości. Omawiamy nauczanie Kościoła nt. zasad etycznych w małżeństwie i rodzinie.

Miłość

Dla jednych najważniejsze są miłe słowa, dla innych prezenty, a jeszcze dla innych po prostu czas poświęcony małżonkowi. Poznajemy „Języki miłości”, czyli teorię, która zakłada, że każdy z nas ma swój własny język miłości, czyli sposób, w jaki najbardziej odczuwamy miłość i jak najlepiej ją wyrażamy.

Relacje interpersonalne

Poznajemy zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. Uczymy się tego, jak ważne jest, by słuchać drugiej osoby oraz zrozumieć jej perspektywę, zamiast skupiać się tylko na swoich własnych oczekiwaniach i potrzebach.

Wychowanie

Temat szczególnie bliski wszystkim rodzicom. W trakcie spotkania poznajemy współczesne nurty wychowawcze. Omawiamy zasady efektywnego wychowania, dzielimy się doświadczeniem w tej trudnej materii.

Organizacja czasu w rodzinie

Świat pędzi coraz szybciej. Każdy chce naszej uwagi. Wyjaśniamy, dlaczego to rodzina powinna mieć priorytet w planowaniu czasu. Rozmawiamy o tym, jak organizować życie rodzinne w zgodzie z deklarowanymi wartościami.

Sytuacje trudne

Niestety, wcześniej czy później każda rodzina spotka się z jakąś trudną sytuacją. Na tym spotkaniu poznajemy sposoby radzenia sobie z konfliktami, kryzysami, czy innymi trudnościami.

Elementy teologii małżeństwa i rodziny

Wydobywamy z różnych teologicznych źródeł praktyczne wskazania dla małżonków i rodziców.

Małżeństwo i rodzina a inne kręgi

Chcemy, by ostatnie spotkanie Akademii Rodziny to nie był koniec, ale początek formacji małżonków. Na tym spotkaniu przedstawiamy różne ruchy formacyjne, które wspierają małżeństwa i rodziny.